Telefony kontaktowe - zamówieniaBeton towarowy oraz elementy betonowe:    501 282 436       501 933 361       535 932149


Transport, kruszywa,wapno nawozowe:     728 876 712


Roboty ziemne:
    518 350 043